Music sheet / Partition : Galaprina (piano quartet) by tapio sayppo

Piano quartet (for piano and string trio). Powerful music of our time dedicated to the composer's wife. Duration circa 8 minutes 56 seconds. 61 pages. Full score and separate parts for piano, violin, viola and violoncello included. Available also as a high quality physical sheet music product with a CD-ROM disc and free worldwide shipping. ISMN 979-0-9001699-5-2 (wire bound) ISMN 979-0-9001699-6-9 (PDF) ISMN 979-0-9001699-7-6 (CD-ROM)

style"font-size: 14px !important;">PDF-kansio: Tämä partituuri kaikki soitinstemmat PDF-tiedostoina tulostusta katselua varten. SOUND-kansio: WAVE- MP3-äänitiedostot kokon[...]
CD-ROM
PDF-kansio: Tämä partituuri kaikki soitinstemmat PDF-tiedostoina tulostusta katselua varten.
SOUND-kansio: WAVE- MP3-äänitiedostot kokonaisuuden kuuntelua varten. Äänitiedostot ovat studiossa tietokoneavusteisesti tehtyjä, soinnillisesti hieman vaatimattomia esittelyversioita, joita tule verrata oikean yhtyeen elävään esitykseen. ovat silti varsin käyttökelpoisia apuvälineitä kappaleeseen tutustumisessa stemmaharjoittelussa.


style"font-size: 14px !important;">
Violino Viola Violoncello Pianoforte ≈‰ ‰. R≈‰
≈‰ 0.99.7
Tapio Säyppö (Helsinki 2002) Galaprina
Omistettu ihastuttavalle vaimolleni Galinalle
Dedicated lovely wife Galina Partitura


style"font-size: 14px !important;">
b
b 6
n 6
b Vlc.
F 0.99.7
Tapio Säyppö: Galaprina PartituraB ? Vl. Vla. Vlc. Pf. 72  bb.  b . ? 72
. b b # b ≈ ‰ ‰ J ‰
≈ b ≈ ≈ b ≈ ≈ ≈
b b b b N N b b b b ≈ b ≈ N .. b ‰ ‰ b ‰ ‰ b B ? 46 46 46 46 46 44 44 44 44 44 Vl. Vla. Vlc. Pf. 74  bb. ‰ J .  b . ‰ j . ? 74
≈ b ≈ ≈ b ≈ N ≈
. b b # N b ≈ . b. ‰ j. b b b b b b
≈ b ≈ .. b  0.99.7
Tapio Säyppö: Galaprina – Partitura 14 ª? B ? 45 45 45 45 45 Vl. Vla. Vlc. Pf.
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 116
w 116 (ƒ)
w ‰ bb˘ ‰ . ‰ ‰ J ˘ ‰ ‰
bb˘ ‰ ˘ ‰ ‰ J ˘ ‰ ‰ b
˘ ‰ b. ‰ ‰ j  ‰ ƒ ƒ ƒ
w
bb. ˘ ‰ ˘ ‰ J . J ˘ ‰
bb. ˘ ‰ ˘ ‰ J . J ˘ ‰ b. b ˘ ‰ ˘ ‰ j . j  ‰ ? B ? 45 45 45 45 45 44 44 44 44 44 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Vl. Vla. Vlc. Pf. 119 jb  ‰ J b b˘ ‰ J ˘ ‰ Jb ˘ ‰ J b b˘ ‰ J ˘ ‰ 119 ‰ J bb˘ ‰ J ˘ ‰ J . J ˘ ‰ ‰ J bb˘ ‰ J ˘ ‰ J . J ˘ ‰ ‰ j b  ‰ Jb ˘ ‰ j. j ‰ ‰ J b b˘ ‰ J ˘ ‰ J b b˘ ‰ J ˘
bb. ˘ ‰ ˘ ‰ J ˘
bb. ˘ ‰ ˘ ‰ J ˘ b. b ˘ ‰ ˘ ‰ j  0.99.7
Tapio Säyppö: Galaprina – Partitura 23 ª? 44 44 45 45 Pf. 164 6 ≈ b 6 b 6 b b 6 b b b ‰ bbb ‰ 6
n b b n 6
b n b b ? ? 45 45 45 45 42 42 42 42 44 44 44 44 Vl. Vlc. Pf. 165 6 b 6 b b 6 ≈ b 5 n b ? 6 n b 6 ≈ n b  165 5 # 5 b b 5 # # 0.99.7
Tapio Säyppö: Galaprina – Partitura 32 ª? ? 43 43 44 44 46 46 R ≈ ‰  q 96 F ‰ ‰ # # . ? 46 46 43 43 47 47 44 44 3 r ≈‰  ‰. R bbb  ‰ ≈ R ‰ ≈R bbb R≈‰
 ? ? ? 44 44 45 45 44 44 6 ‰ ‰ # # . ‰ . ..b b R≈‰   R ≈ ‰ b ? 44 44 45 45 44 44 9 ‰ b
 ‰. R bbb
≈ ≈ ‰ ≈ R bbb  N ‰ b ? rb≈‰
? ? 44 44 12 ‰ ‰ # # . ‰ ‰ #
## .. #
‰. r . # . # . 3 b 3 b # 3 b ‰ 3 ‰ N 0.99.7
Tapio Säyppö (Helsinki 2002) Galaprina
Omistettu ihastuttavalle vaimolleni Galinalle
Dedicated to my lovely wife Galina Pianoforte? 43 43 44 44 43 43 23 6 6 6 6 # # #  bbb 2 2 43 43 47 47 46 46 44 44 42 42 27 3 3 ? ? 42 42 44 44 43 43 44 44 34 .  b b .  P .  b b .  2 2 ? 44 44 40 17 17
≈ b ≈ ≈ b ≈ ≈ F # # b b ? 60 b b N N . . b b  b b . ? b b b b bb 0.99.7
Tapio Säyppö: Galaprina – Pianoforte 3? 64 # # . . b b ‰ . . ‰ ‰ J ‰ ? 67 ‰ ‰ b b ‰ ‰ b b . . b b # # n b b ≈ ≈ b b ≈ .. .. b b ? 70 ≈ b b ≈
≈ ≈ ≈ ≈ b b b b N N b b b b 46 46 72  bb.  b . ? ≈
b b b b N N b b b b  bb. ‰ J .  b . ‰ j . ? ? 46 46 44 44 43 43 75 b b b b b b  bb.  b. 0.99.7
Tapio Säyppö: Galaprina – Pianoforte 4? 46 46 44 44 45 45
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~ 114 .  ƒ
w
(ƒ)
w
w ? 45 45 44 44 .. .. 119 jb  ‰ J b b˘ ‰ J ˘ ‰ Jb ˘ ‰ J b b˘ ‰ J ˘ ‰ ‰ J b b˘ ‰ J ˘ ‰ J b b˘ ‰ J ˘ ‰ b b˘ ‰ ˘ J ˘ ‰ ‰ b b˘ ‰ ˘ J ˘ ‰ ? .. .. 42 42 44 44 122 ‰ J b b˘ ‰ J ˘ j b ‰ ‰ J b b˘ ‰ J ˘ j b ‰ ‰ b b˘ ‰ ˘ ˘ b ˘ ‰ b b˘ ‰ ˘  b 12 12 ? 137 p
b b b bb b b ? 141
N n
b b ? 144 b bb b b
bb b dim. 0.99.7
Tapio Säyppö: Galaprina – Pianoforte 8? 104
N ≈ b ≈ b b ≈ b ≈ N ≈ N ≈ b
≈ b b ≈ b ≈ ≈ ? 42 44 106
N ≈ b ≈ b b ≈ b ≈ ≈ ≈ b ≈ b b ? 44 43 108
≈ b ≈ b b ≈ b ≈ ≈ ‰ r b
≈ b b ≈ b ≈ ‰ ≈ ? 43 42 46 110
≈ b ≈ b ≈ ≈ b Fine non rit.
≈ b ≈ b ≈ p ? 46 44 45 114 2 ‰ b
˘ ‰ b. ‰ ‰ j  ‰ ƒ b. b ˘ ‰ ˘ ‰ j . j  ‰ ? 45 44 .. 119 ‰ j b  ‰ Jb ˘ ‰ j. j‰ b. b ˘ ‰ ˘ ‰ j  b. b ˘ ‰ ˘ ‰ .  ‰ ? .. 42 44 122 b. b ˘ ‰ ˘ ‰ j  b. b ˘ ‰ ˘ ‰ .   8 ? 133   # ## ( ) ( ) p   ( )   b bb ( ) ( ) . ..  b bb ( ) ? 137   # ## ( ) ( )   ( ) ( )   b bb ( ) ( )  b bb b ( ) ( ) 0.99.7
Tapio Säyppö: Galaprina – Violoncello 4